Artikel 1

De koper van een toegangsticket & iedereen die dit evenement betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast.

In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.

Artikel 2

NIET TOEGELATEN

 • EIGEN DRANK OF ANDERE VLOEISTOFFEN
 • GEVAARLIJKE VOORWERPEN
 • DRANK MEENEMEN BIJ HET VERLATEN VAN HET EVENEMENT
 • DIEREN (uitgezonderd geleidehonden)
 • RUGZAKKEN, deze kunnen wel afgegeven worden in de vestiaire ter bewaking (betalend)
Artikel 3

De inrichters behouden zich het recht voor:

 • de leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst;
 • de zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker;
 • de handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker;
Artikel 4

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon:

 • verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid;
 • waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het evenement of de omgeving ervan;
 • die moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het evenement of de omgeving ervan;
  die zichtbaar onder invloed is van alcohol of drugs.
Artikel 5

Alle beeld- & geluidsopnamen gemaakt door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor uitzending. Bij het betreden van het evenement staat de bezoeker automatisch alle rechten voor het gebruik van deze af.

Artikel 6

Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde het toegangsbewijs tonen, bij afwezigheid ervan zal de persoon in kwestie het evenement moeten verlaten.

Artikel 7

Bij afsluiting van het evenement om veiligheids- of andere redenen kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot het evenement ontzegd worden (tijdelijk).

Artikel 8

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.